O nás

  • Jsme mezinárodní profesní komora dodavatelů pro elektroenergetiku. Působíme mezinárodně v zemích EU.
  • Zastupujeme dodavatele pro elektroenergetiku při vyjednávání takových podmínek, které zajistí nediskriminační, spolehlivý a transparentní výběr zhotovitele podlimitních i nadlimitních zakázek pro elektroenergetiku.
  • Vystupujeme transparentně, otevřeně a veřejně, poskytujeme členům podporu ve formě spolupráce se soudními znalci a znaleckými ústavy v oboru a s právními kancelářemi zaměřující se na příslušnou problematiku.
  • Připomínkujeme obecně platné podmínky výběrových řízení zadavatelů podle principů ZVZ.
  • Připomínkujeme návrhy zákonných a podzákonných norem a spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy.

Oblasti, kterými se zabýváme

Věda a výzkum

Pomáháme zajistit aplikování výsledků vědy a výzkumu dodavatelů v energetické soustavě.

Technologie

Vytváříme oponentní stanoviska k investičním záměrům s cílem zajistit nejlepší dostupnou technologii pro energetickou soustavu.

Informace

Zasazujeme se o dostatečnou informační otevřenost v sektoru elektroenergetiky a zajistit tak přístup k datům, postupům a technickému stavu elektroenergetické soustavy.

Úspory

Zasazujeme se o přijetí řešení, jednotlivých prvků a způsobů řízení, který povede ke snížení energetické náročnosti provozu energetické soustavy, včetně konečné spotřeby.

Stanovy